Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Eaton Ankara'nın sosyal sorumluluk konusundaki temel prensibini "bu ülkeden aldığımızı bu ülkeye vermeliyiz’’ geleneği oluşturur.  

İnsan haklarının ve çevrenin korunması, suç ve yolsuzlukların önlenmesi, hayır işleri ve eğitim konularında şirket içi uygulamalarımızla topluma örnek olmaya çalışmaktayız.

Eaton Ankara, kurumsal vatandaş bilinciyle eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarındaki gelişmelere katkıda bulunmayı sorumluluk olarak görmekte, sosyal sorumluluk projelerine çalışanlarını dahil ederek, bireysel sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedeflemektedir.