İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ulusoy Elektrik A.Ş. olarak insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya önem veren yönetim anlayışını uygulayarak çalışanlarına ve ziyaretçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı iş veriminin bir gereği olarak görür. Eaton İş Sistemi’nin temel unsuru olan "Evden işe geldiğiniz gibi evinize de sağlıklı ve güvenli dönmenizi sağlamak” sloganını benimseyerek, tüm çalışanlarımızın refahına olan bağlılığımızı göstermek, iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Bu politika çerçevesinde öncelikli amacımız, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç ve kültürü en üst seviyelere çıkarmak, tüm çalışanların kendi yetki sınırları içerisindeki sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak ve tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancını benimsetmektir. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak için; Ulusoy Elektrik A.Ş. üst yönetimi, İSG Yönetim Sistemini kurmuştur ve etkin şekilde uygulamaktadır.

Eaton Global’in bir iştiraki olan firmamızda faaliyetlerimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşımla, iş yerimizde "Sıfır Olay Güvenlik Kültürü” nü oluşturmak ve bu kültürü tüm çalışanlarımıza benimsetmek kısa vadeli hedefimizdir. Tüm paydaşlarımızın gözünde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak konusunda en sorumlu firmalardan biri olarak kabul görmek ise uzun vadeli hedeflerimizden biridir.

Ulusoy Elektrik A.Ş. bu hedefe ulaşmak için;
 

 • İSG Yönetim Sistemi atandartlarına, yasal mevzuatlara ve diğer uygunluk yükümlülüklerine uymayı,
 • Parçası olduğumuz Eaton şirketler grubu tarafından yayınlanan Hayat Kurtaran Kurallar dahil olmak üzere İSG ile ilgili yayınladığı kural, politika ve hedeflerine uymayı,
 • İSG Yönetim Sistemlerini sürekli geliştirmek amacıyla çalışmayı,
 • İlgili bütün tarafların İSG yönetimine olan katkılarını geliştirmek için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamayı,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve davranışları, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı veya riskleri en aza indirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızda ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilerde İSG bilincini arttırmayı,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili çalışanlarımıza yönelik riskleri mümkün ise ortadan kaldırmayı, minimize etmeyi ve kontrol altında tutmayı,
 • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek insan sağlığı ve güvenliğinin korunması ve İSG performansı sürekli olarak geliştirmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
 • İnsan sağlığının ve çevrenin korunmasını ön planda tutmayı,
 • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
 • Amaç ve hedeflere ulaşma konusunda gerekli bütün koşulların oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek sürdürülebilir "Sıfır Olay Güvenlik Kültürü” ne ulaşmak için tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Yayınlanmış olan Çevre ve Enerji Politikası ile uyum içerisinde çalışmayı taahhüt etmektedir.

Tüm çalışanlarımız ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişiler; İSG uygulamalarına destek vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekten sorumludur.

“SIFIR Kaza Güvenlik Kültürü”nü Seçiyorum!