Çevre ve Enerji Politikası

Çevre ve Enerji Politikası

Ulusoy Elektrik A.Ş. olarak çevreyi, gelecek nesillerin bize olan bir emaneti olarak görüyoruz ve bu emaneti en iyi şekilde koruyabilmek için faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek çevresel riskleri önlemeyi ve en aza indirmeyi bir ilke olarak kabul ediyoruz. Tüm çalışanlarımız ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişiler; çevreyi korumak, Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji Verimliliği uygulamalarına destek vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekten sorumludur.

Firma olarak öncelikli amacımız, çevresel riskleri önleyecek, doğal kaynakların ekonomik kullanımını sağlayacak, enerji ve suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, minimum atık üretecek, ürün kalitesinden ödün vermeyecek, çalışan sağlığını göz önünde bulunduracak hedefler belirleyerek sürekli iyileşmeyi sağlamak, bu hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevre sunmaktır. Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda katedilen ilerlememizi ölçüyor, gözden geçiriyor ve kamuoyuna duyurmaktan kaçınmıyoruz.

Faaliyetlerimizin uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlamak için, çevrenin korunmasında proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım sunarak, tüm çalışanlarımızın katılımıyla, paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın gözünde en sorumlu firmalardan biri olarak kabul görmek uzun vadeli hedefimizdir.

Ulusoy Elektrik A.Ş. olarak bu hedeflere ulaşmak için;

 • İlgili Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Standartlarına, Yasal Mevzuatlara ve diğer uygunluk yükümlülüklerine uymayı,
 • Parçası olduğumuz Eaton şirketler grubunun Çevre ve Enerji ile ilgili yayınladığı Politika ve Hedeflerine uymayı,
 • Tüm üretim süreçlerinde uzun ömürlü, çok amaçlı ve tekrar kullanılabilir araç, gereç ve kaynaklar kullanmayı,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde ekonomik kullanmayı ve israfı önlemeyi,
 • Atıkları mümkün olduğunca kontrol altında tutarak kaynağında azaltmayı ve oluşan atıkların en doğru ve çevreci şekilde geri dönüşüme kazandırılması için gereken altyapıyı kurmayı ve çalışmaları yürütmeyi,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,
 • Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından yaşam döngüsü sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bunları azaltmayı,
 • Çevre ve Enerji Yönetimi kapsamında amaç ve hedefleri oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
 • Çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı konusunda periyodik eğitimler vererek tüm çalışanlarımızda ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilerde çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
 • İlgili bütün tarafların çevre yönetimine olan katkılarını geliştirmek için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamayı,
 • İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerinde olumsuz etki bırakan faaliyetlerden kaçınmayı,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmayı ve minimize etmeyi,
 • Bilimsel araştırmalar ile enerji verimli teknoloji ve uygulamaları, gelişmeleri takip ederek çevrenin korunması ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmayı,
 • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmayı,
 • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
 • Yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile uyum içerisinde çalışmayı taahhüt etmektedir.

Tüm çalışanlarımız ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişiler; Çevreyi korumak, Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji Verimliliği uygulamalarına destek vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekten sorumludur.