Kurumsal Değerler

Kurumsal Değerler

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
 
Doğruluk, Dürüstlük, Güven ve Eşitlik: Tüm iş süreçlerimiz ve ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük, güven  ve eşitlik öncelikli değerlerimizdir.
 
Yasalara ve Düzenlemelere Uyum: Ülkemizdeki ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerdeki yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi doğru ve zamanında yerine getiririz.
 
Gizlilik: Şirketimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşteri ve iş ortaklarımız, rakiplerimiz ve ilişkide olduğumuz diğer şirket, kurum ve kuruluşlarla ilgili edindiğimiz şahsi ve ticari nitelikte, 3. kişilerce bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve paydaşlarına zarar ve veya bilen kişiler için fayda sağlayabilecek her çeşit bilginin gizliliği ve mahremiyeti esastır. Bu tür bilgileri, sadece işin gerektirdiği profesyonel amaçlarla, mevzuata ve sözleşme koşullarına uygun şekilde kullanırız.
 
Çıkar Çatışmalarından Kaçınılması: Şirketimizin mevcut durumu ve ticari ilişkilerinden yararlanılarak, şahsımız, ailemiz veya yakınlarımız münasebetiyle çıkar sağlanması söz konusu olamaz. Çıkar çatışmalarından uzak durularak hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çalışılması esastır. 
 

Sorumluluk: Tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve  şirketimizin faaliyetleri sonucu yarattığı değeri paylaşmaya özen ve önem gösteririz. Şirketimizin saygınlığını olumsuz etkileyecek her türlü uygulama ve davranıştan kaçınırız.

İnovasyon: Yenilikçi düşüncelere önem vererek, ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak yeni fikirlere fırsat tanırız.