Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Fernando Zaramella CECCARELLI Yönetim Kurulu Başkanı
Richard Ian LEDGARD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Görkem KUMBARACI Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan YAĞMUR Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan)
Nedim Seçkin ÜLGEN Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan)