İnsan Kaynakları Anlayışımız

İnsan Kaynakları Anlayışımız

Bireysel enerjiyi kurumsal enerjiye dönüştüren nitelikli insan gücü

İnsan Kaynakları politikamız ile gelişim odaklı, eşit, adil uygulamalara sahip, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, yüksek performansı destekleyen insan  kaynakları sistemleri geliştirmeyi ve uygulamayı hedeflemekteyiz.

Temel prensibimiz değişime açık, küresel bir şirket olma yolunda kaynaklarını verimli kullanan, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, şeffaf ve sürdürülebilir insan kaynakları anlayışını geliştirerek devam ettirmektir.

Ulusoy Elektrik  insan kaynakları yönetimindeki hedefi, faaliyet gösterdiğimiz sektörde çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktır. Hedefe ulaşma stratejimiz ise, şirketin tüm birimleriyle  işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş insan kaynakları programları yürütmektir.

Ulusoy Elektrik;

  • Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranarak, özel bilgilerinin gizliliği ve özlük haklarını korur.
  • İşe alım sürecinde, yetkinlik bazlı mülakat yöntemi kullanılarak ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlanarak uygun pozisyona doğru aday yerleştirilmesi kuralını esas alır.
  • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine özen gösterir. Yönetim Gözden Geçirme ve Koordinasyon toplantılarında ve Çalışan Öneri Sistemi ile çalışanların yönetime katılımını sağlar.
  • Adil ücret politikası, performans değerlendirmesine dayalı terfi ve ödüllendirme politikaları uygular.
  • Görev tanımları, çalışanların uyması gereken Etik İlkeler ve diğer şirket içi düzenlemeler, şirket yönetimi tarafından belirlenerek duyurur.
  • Çalışanları için iş güvenliği tedbirlerinin alındığı her açıdan güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlar.
  • Çalışanları arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapılmasına izin vermez, şirket içinde fiziksel ve duygusal kötü muameleye karşı koruma sağlar.
  • Çalışanlarının yasalara uygun olarak kullanacakları ifade özgürlüğü hakkına saygı duyar.
  • Çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda İş Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket eder. Tedarikçilerinin de söz konusu mevzuat kapsamında uyum içerisinde olmasını gözetir.


Açık pozisyonları görmek ve başvuru yapmak için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.