Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

TL Milyon 2013 2014 2015 2016 2017 Q3'17 Q3'18
HASILAT 260,0 177,2 144,5 227,8 436,5 121,5 169,6
      Yurt İçi 112,5 108,1  120,6 188,0 378,3  110,1  91,9
      Yurt Dışı 148,8 70,2  22,6 42,4 65,0  11,3  77,7
Brüt Kar 95,5 73,4  29,5 63,1 128,6  36,4  57,1
FAVÖK 85,2 62,0  17,7 49,9 111,3  32,0  52,0
Net Kar 71,7 45,2  13,6 35,9 106,1  25,2  51,3
 
Brüt Kar Marjı 36,7% 41,4% 20,4% 27,7% 29,5% 30,0%  33,7%
FAVÖK MARJI 32,8% 35,0% 12,2% 21,9% 25,5% 26,4%  30,7%
Net Kar Marjı 27,6% 25,5% 9,4% 15,8% 19,9% 20,7%  30,2%
 
DÖNEN VARLIKLAR 114,0 107,4  79,8 117,8 211,6  170,0  300,7
Nakit ve Nakit Benzerleri 45,8 17,7  14,0 13,8 30,3  19,2  68,1
DURAN VARLIKLAR 25,8 37,6  71,2 72,2 73,0  72,1  75,0
Maddi Duran Varlıklar 23,4 32,9  66,6 67,7 68,3 68,1  71,7
TOPLAM AKTİFLER 156,3 145,6  151,0 190,0 284,6  242,1  375,7
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 38,5 28,3  44,2 55,1 80,7  69,2  104,8
     Kısa Vadeli Yükümlülükler 36,0 27,2  42,5 52,6 78,1  66,2  102,1
   Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,5 1,1  1,7 2,5 2,6  3,0  2,6
ÖZKAYNAKLAR 117,8 116,8  106,8 134,9 203,9  173,0  270,8
ÖZKAYNAK KARLILIĞI 61,1% 38,9%  12,8% 26,6% 42,7%  32,3%  34,7%
               
Amortisman ve İtfa Payları 1,6 1,9 3,1 4,6 5,2 1,3  1,6
Net Borç Pozisyonu -45,2 -17,2 -7,2 -6,2 -25,7 -15,0  -65,2
Sermaye Harcamaları 16,6 12,6 17,0 5,2 6,3 4,2  7,4