UNBET Serisi Kompakt Yeraltı Trafo Merkezi
Ulusoy Elektrik UBET serisi kompakt yeraltı trafo merkezleri, yer sıkıntısı yaşayan tesisler ve metropoller için özel çözüm sunmaktadır. 36 kV’ya kadar çalışma gerilimine sahip genel dağıtım ağlarında kullanılmak üzere tasarlanan yeraltı trafo merkezleri kompakt ve modüler RMU’lar alçak gerilim (AG) panosu ile dağıtım trafosunu içermekte ve testleri fabrikada yapılmak suretiyle komple montajlı olarak Ulusoy Elektrik üretici garantisini taşıyarak arazide yapılacak montaj işlemlerini asgariye indirmektedir.