Trafo Test Lab. Şikayetlerinin Ele Alınması

Test laboratuvarı ile ilgili, müşterilerden elde edilen yazılı, sözlü, kağıt üzerinden ya da internet sitesi üzerinden iletilen tüm şikayetler Kalite Yönetim Temsilcisi(KYT)’ne iletilir ve FR-04 MÜŞTERİ ŞİKAYET FORMU’na girilmediyse de girilmesi sağlanır. KYT, öncelikle ilgili şikayetin laboratuvar faaliyetleri ile ilgili olup olmadığını kararlaştırır. Şikayetin laboratuvar faaliyetleri ile alakadar olduğu tespit edildiği takdirde, şikayetin geçerli kılınması, incelenmesi ve hangi faaliyetlerin uygulanacağı ilgili test personelleri ile birlikte kararlaştırılıp, KYT tarafından kayıt altına alınır ve izlemesi yapılır. Test Mühendisi ise şikayet ile ilgili her türlü uygun adımın uygulattırılması ile yükümlüdür.

Mümkün olan her durumda laboratuvar, müşteriye şikayetin kabul edildiğini, sonrasında ise şikayet ile ilgili atılan adımları ve sonladığında ise sonucu müşteri ile paylaşır.

Şikayetin giderilmesi ile ilgili uygulamalar, düzeltici faaliyetler, şikayete konu olmayan kişi yada kişiler tarafından uygulattırılır.

Şikayette bulunmak için “Şikayet Formumuzu” kullanabilirsiniz.