Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Ulusoy Elektrik olarak politikamız çevresel şartları en üst seviyede koruyacak tedbirleri ve önlemleri alarak üretim gerçekleştirmektir. Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerini tespit ederek, ilgili mevzuatlara uygun dokümantasyonu oluşturmayı, idame ettirmeyi, sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi, organizasyonumuzun her kademesinde çevre bilincini iyileştirmeyi, tüm çevre ve çalışma yetkililerinin çalışmalarımızı gerekli gördükleri hallerde rahatlıkla inceleyebilmelerini ilke edinmiştir.

Bu kapsamda;
- Çevre ile ilgili yasalara uymak,
- Çevresel performansı sürekli iyileştirmek,
- Üretim proseslerinin olumsuz çevre etkilerini minimize etmek ve azaltmak,
- Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek,
- Doğal kaynakları korumak ve geri dönüşümlü malzeme kullanımını arttırmak,
- Çevreyi korumak ve bu duyarlılığı tüm çalışanlarımıza, ülkemize ve dünyaya yaymak,

ilkeleri üzerine kurduğu çevre politikası ile Ulusoy Elektrik; tüm çalışanlarımızın aktif katılımıyla sürekli gelişmeyi, kaynaklarını verimli kullanmayı ve çevreye verdiği önemi bir yaşam felsefesi haline getirmeyi hedeflemiştir.