Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

  PAY ADETLERİ SERMAYEDEKİ PAYI % OY ORANI (%)
  A GRUBU (İMTİYAZLI) B GRUBU TOPLAM
SAİT ULUSOY  1.632.571  16.930.359     18.562.930    46,41%  43,92%
AKGÜL ULUSOY  1.053.143  6.318.857    7.372.000    18,43%  21,94%
KUBİLAY HAKKI ULUSOY  657.143   4.115.394     4.772.537    11,93%  13,93%
ENİS ULUSOY  657.143   4.135.394     4.792.537    11,98%  13,96%
HALKA AÇIK KISIM  -  4.499.996     4.499.996    11,25%  6,25%
TOPLAM   4.000.000  36.000.000    40.000.000  100,00%  100,00%