Kariyer

Kariyer

Bireysel enerjiyi kurumsal enerjiye dönüştüren nitelikli insan gücü

Ulusoy Elektrik olarak, ulusal ve uluslararası pazarda elektronik sektörünün en önemli 3 temsilcinden birisi olma hedefimize ulaşma yolunda en önemli enerji kaynağımız ve destekçimizin “çalışma arkadaşlarımız” olduğunun bilincindeyiz. İnsan kaynakları stratejimiz doğrultusunda benimsemiş olduğumuz vizyonumuzu da bu bilinç ile harmanlayarak çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışının uygulandığı, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmayı hedeflemekteyiz.

Dünya markası olma yolunda ilerleyen Ulusoy Elektrik’in tüm birimlerinin işbirliği içeresinde uyguladığı, başarıyı temel alan insan kaynakları programımızın ana maddeleri aşağıdaki gibidir;

 

 

 • Şirketimiz çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranmaktadır.
 • Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini, iş alanımızın ihtiyaçlarının yanı sıra gelişime açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek yapmaktayız.
 • Ulusoy Elektrik olarak en temel prensibimiz değişime açık, küresel bir şirket olma yolunda kaynaklarını verimli kullanan, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, şeffaf ve sürdürülebilir insan kaynakları anlayışını geliştirerek devam ettirmektir.
 • Çalışanların görüş ve önerileri değerlidir, onlardan gelen bildirimler yanıtlanmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.
 • Çalışanlar ile ilişkiler, her yıl çalışanların kendilerinin seçtiği işçi temsilcileri ile her iki ayda bir düzenli olarak yapılan tüm bölüm sorumlularının katıldığı toplantılarla yönetilmekte ve sorunlar bu toplantılarda çözümlenmektedir.
 • Adil ücret politikaları uygulanmaktadır.
 • Personel alımında her bölüm için belirlenmiş olan iş tanımlarına yönelik teknik ve davranışsal yetkinliklere sahip çalışanlar tercih edilmektedir. Yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanter testleri, genel yetenek sınavları ve pozisyona göre gerekirse değerlendirme merkezi uygulamaları gerçekleştirilerek ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlanarak uygun pozisyona doğru aday yerleştirilmektedir.
 • Tüm çalışanlara işe ilk girişlerinde uymakla yükümlü oldukları Ulusoy Elektrik Değerleri ve Etik Davranış Kuralları kitapçığı sözleşmenin eki olarak kendilerine verilmektedir.
 • Ulusoy Elektrik’te her çalışan kendi işinin lideridir. Şirkette uygulanmakta olan entegre performans yönetim sistemi ile çalışanlar kendi kariyer hedeflerini yöneticileri ile birlikte tanımlayarak, planlamakta ve yönetmektedirler. 
 • Şirket başarılı çalışanlarını kurulu ödül sistemi kriterleri doğrultusunda yıllık veya durumsal ödüller ile takdir etmekte, terfilerde ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar için iş güvenliği tedbirlerinin alındığı her açıdan güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.
 • Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmaktadır.
 • Çalışanların bilgi beceri ve görgülerini arttırmalarına, kendilerini geliştirmelerine yönelik yıllık eğitim planları hazırlanarak uygulanmaktadır. Şirketimizin tüm yönetim süreçlerinde olduğu gibi eğitim planlamalarında da fırsat eşitliği gözetilmektedir.


Açık pozisyonları görmek ve başvuru yapmak için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.