2016 Olağan Genel Kurul Daveti

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2017 tarihinde Cuma günü saat 14:00’te, “1. Organize Sanayi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan / ANKARA” adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2017 tarihinde Cuma günü saat 14:00’te, “1. Organize Sanayi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan / ANKARA” adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak; genel kurul toplantı gündemi, 2016 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu , Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulmuş politikalar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesindeki açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, Şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.